Oplossingen voor treasurybeheer

Voer naadloos transacties uit bij alle banken voor één overzicht van cash management

Treasury levert in toenemende mate een strategische bijdrage aan het bedrijf. Corporate treasury-afdelingen jongleren met meerdere prioriteiten, waaronder het behouden van liquiditeit, het optimaliseren van contanten, het veiligstellen van financiën, het beheersen van risico's en het beheren van bankrelaties. Volledige, tijdige en nauwkeurige financiële gegevens, zoals betalingsinstructies, lockbox-rapporten, intraday-bestanden, valutatransacties en effectenbevestigingen, zijn essentieel om de financiële gezondheid van een organisatie te bewaken en te beheren. De treasury-afdelingen van bedrijven hebben echter moeite met het automatiseren en integreren van de kaspositie, rente, schulden, vorderingen en wisselkoersgegevens die ze nodig hebben, en velen gebruiken nog steeds spreadsheets, bankportals en andere handmatige methoden.

OpenText™ Business Network biedt een uitgebreide Corporate-to-Bank-integratieoplossing waarmee bedrijven complexe treasury-integratievereisten kunnen wegnemen en een naadloze stroom van financiële transacties kunnen garanderen.

OpenText Overzicht van Treasury Management-oplossingen

OpenText Treasury Management-oplossing biedt een scala aan integratie-opties die treasury transformeren in een strategische functie van het bedrijf. Oplossingen helpen organisaties bij het overwinnen van veelvoorkomende belemmeringen voor digitale transformatie in treasury, waaronder de complexiteit van betalingen, regionale en lokale bankconnectiviteit en integratie van gegevensindelingen van cheques tot ACH. Transactieautomatisering biedt zichtbaarheid van contanten, snellere afwikkeling, directe verwerking en bankafstemming voor kostenbesparingen, verbeterde controles en fraudepreventie.

OpenText Functies van Treasury Management-oplossingen

Integratie flexibiliteit

Ondersteunt meerdere integratiescenario's, waaronder directe host-to-host-integratie, SWIFT-netwerkintegratie en een hybride benadering van direct en SWIFT.

Berichtvertaling en transformatie

Biedt de flexibiliteit om informatie uit te wisselen in de door de bank gewenste bestandsindelingen, netwerkprotocollen en beveiligingsstandaarden, zonder interne gegevensvertaling. De transformatie van berichtindelingen ondersteunt NACHA, BACS, SEPA, ISO20022 en meer.

Gegevensaggregatie, verrijking en validatie

Verzamelt gegevens uit meerdere bronnen en combineert transacties in één bestand voordat ze worden verwerkt. Gegevens kunnen worden aangevuld met aanvullende informatie, zoals bankidentificatiecodes of internationale bankrekeningnummers. Inkomende berichten kunnen worden voorverwerkt om vóór distributie te valideren aan de standaarden voor treasurybeheer.

Klantbezorgdiensten

Biedt volledige beheerde services voor bankconnectiviteit, protocolbemiddeling, bestandsoverdracht, berichtenuitwisseling, datatransformatie en dagelijkse werking van technische infrastructuur.

“Door de bestandsuitwisseling met onze zakenpartners te centraliseren OpenText Met B2B Managed Services hebben we de tevredenheid van zakenpartners verbeterd, de belasting van onze systeeminfrastructuur verminderd en de tijd verkort om onze diensten internationaal te introduceren. "

Satoshi Hijikata, afdeling Internationale Systeemontwikkeling, JCB

OpenText Voordelen van Treasury Management-oplossing

Bereik volledige zichtbaarheid

Consolideer bankrelaties om gegevens gemakkelijker, sneller en frequenter samen te voegen voor volledig inzicht in kasbeheer en besparingsmogelijkheden.

Verbeter de rechtstreekse verwerking

Elimineer webportaal-downloads en handmatige tussenkomst met gecentraliseerde bankconnectiviteit.

Optimaliseer de cashflow

Verkort de conversiecycli van contant geld, automatiseer de toepassing van contant geld en implementeer elektronische facturering om de cashflow te optimaliseren.

Verlaag bankkosten en complexiteit

Vereenvoudig tariefstructuren, elimineer overtollige diensten en verminder de complexiteit met minder bankrelaties om te beheren.

Verbeter het beheer van het werkkapitaal

Verbeter de stroom en stroomlijn betalingen en incasso's om bij te dragen aan de efficiëntie van het werkkapitaal.

Verminder operationeel risico

Rationaliseer bankrekeningen om de afstemming te verbeteren, de controle over bankrelaties te vergroten en gestandaardiseerde betalingsinitiatieprocessen mogelijk te maken.

Verbeter de naleving van regelgeving

Verminder handmatige afstemming en gegevensaggregatie om de naleving van audits te verbeteren.

Bewaak de wereldwijde liquiditeit

Verhoog de zichtbaarheid van liquide middelen om de interne bank te ondersteunen met verrekening en pooling van contanten, waardoor de behoefte aan externe financiering afneemt. Wereldwijde dekking ondersteunt bankrelaties in alle regio's. Monitoring en alarmering ondersteunt beheer per uitzondering en fraudepreventie.

Contact

Downloads

Gerelateerde oplossingen