Datatokenisering

Stärka datasäkerheten och minska bördorna för regelefterlevnad

Data-tokeniseringslösningar hanterar en kritisk utmaning som de flesta organisationer idag står inför - att skydda känsliga och reglerade data. Utvecklande regler och omfattande rykte och monetära risker från dataintrång sätter en hög bar för organisationer att hålla sina uppgifter säkra. Tokenization kan hjälpa till att balansera datatillgänglighet med skydd mot obehörig åtkomst, särskilt viktigt för betalkortsdata eller andra typer av reglerad data.

OpenText™ Protect ™ är en datatokeniseringslösning som hjälper organisationer att skydda sina känsliga data genom att kombinera säkerheten för OpenText Molnplattform med OpenText tokeniseringsexperter.

OpenText Skydda översikt över datatokenisering

Protect är en molnbaserad datatokeniseringslösning. Det gör att tokeniserad data kan användas för analys och affärsinsikt samtidigt som dataskyddet drastiskt förbättras. Token-värde-paren och känslig data krypteras och lagras i ett centralt valv som kvarstår på OpenText plattformen.

OpenText Skydda funktioner för datatokenisering

Tokeniserar alla datavärden

Lagrar känsliga datavärden, t.ex. kreditkort eller personnummer, i OpenText krypterat moln för att begränsa räckvidden för system, applikationer och processer som behöver granskas för att uppfylla standarder, såsom PCI DSS eller HIPAA, vilket effektiviserar processen kraftigt.

Bevarar dataformat och längd

Aktiverar dataanalys och andra verksamhetskritiska affärsfunktioner som vanligt med formatbevarande tokens som bibehåller längden och formatet på den ursprungliga datan. Säkerställer att affärsprocesser inte störs av tokenisering.

Stöder referensintegritet för data

Producerar tokens som är stabila över tiden och kan användas som unika identifierare istället för känsliga datavärden.

Expertis och bästa praxis

utnyttjar OpenText expert datasäkerhetsresurser och beprövade processer för att hantera den dagliga komplexiteten i tokeniserings- och krypteringsoperationer och frigör IT-resurser för att fokusera på andra strategiska initiativ.

OpenText Skydda fördelarna med datatokenisering

minska risken

Ersätt PCI, PHI, PII och andra typer av känslig data med surrogatdata, vilket avsevärt minskar poängen för potentiell datakompromiss och intrång.

Lägre kostnader

Utnyttja OpenText Moln för att eliminera de första kostnaderna för att implementera en lokal tokeniseringsprocess.

Förbättra flexibilitet och skalbarhet för att uppnå affärsmål

Påskynda transaktionstiderna och förbättra skalbarheten dramatiskt jämfört med traditionella metoder med lokala relationsdatabaser.

Partner för framgång

Utnyttja OpenText experter för en helhetslösning, från att utforma en skräddarsydd arkitektur till att hantera lösningen.

Kontakta oss

Resurser

Relaterade lösningar