Transaktionssynlighet och analys

Få insikt i transaktionsflöden och handelspartnerprestanda för att identifiera och hantera undantag innan de påverkar verksamhetskritisk affärsverksamhet

Verksamheten körs på transaktioner från leverantörer, kunder, finansinstitut, operatörer och mer. Felaktiga eller saknade transaktioner kan sänka tid till intäkter, skapa kontinuitetsrisk och påverka kundåtaganden. Organisationer behöver fullständig synlighet i livscykeln för alla transaktioner för att hålla verksamheten smidig.

Förvandla affärer med intelligenta leveranskedjelösningar

Hitta resurser för tanke-ledarskap som kan hjälpa till att starta omvandlingsresan för försörjningskedjan

Lär dig mer

Transaktionssynlighet och analytiska fördelar

Förbättra smidighet

Utnyttja realtidsvarningar för att proaktivt lösa potentiella problem, minimera produktionsstopp och undvika störningar i leveranskedjan.

Optimera affärsprocesser

Övervaka transaktionsflöden över Procure-to-Pay eller Order-to-Cash-processer för att identifiera och ta bort flaskhalsar, sömlöst bearbeta affärstransaktioner och påskynda tid till värde.

Förbättra handelspartnerns prestanda

Identifiera dåligt fungerande handelspartner och belöna toppresterande med nya affärsmöjligheter.

Få insikt om prestanda

Få djupare insikter om köp- och säljprocesser för att påskynda marknadsföringstiden och förbättra kundnöjdheten.

Förutse framtida affärsresultat

Utnyttja historisk transaktionsinformation för att fastställa framtida lagerbehov och leveranskedjans prestanda.

Förbättra kundtillfredsställelse

Svara på kundernas krav snabbare och ge mer exakta svar på beställningsfrågor med mera.

Transaktions- och analyslösningar

OpenText™ Business Network erbjuder lösningar som hjälper företag att få större synlighet i deras leveranskedjedrift, transaktionsflöden och handelspartnerprestanda:

IDC webinar-skärmdump

Lås upp värdet på försörjningskedjan genom inbäddad analys

Förbättra beslutsfattandet med inbäddade analyslösningar för leveranskedjan för fullständig synlighet i leveranskedjan.

Titta på webinariet

Kontakta oss

nedladdningar

Relaterade lösningar